આજીવન સ્મિત સાથેનો તમારો ચહેરો તમારી શાન

આજીવન સ્મિત સાથેનો તમારો ચહેરો તમારી શાન

આજીવન સ્મિત સાથેનો તમારો ચહેરો તમારી શાન વધારે છે,
પરંતુ સ્મિત સાથે કરેલું નિઃસ્વાર્થ કાર્ય તમારી ઓળખ વધારે છે…..A+ – અંકિતા મુલાણી “રિચ થીંકર”
#ankitanivato
– Ankita Mulani “Rich Thinker”
#ankitanivato ·

Dr Ankita Mulani આજીવન સ્મિત સાથેનો તમારો ચહેરો તમારી શાન