આપણે આવા મા બાપ બની જ ના શકીએ. ||અંકિતા મુલાણી|| #motivation #viral #parenting #life #child #inspire


આપણે આવા મા બાપ બની જ ના શકીએ. ||અંકિતા મુલાણી|| #motivation #viral #parenting #life #child #inspire

અમુક સમયે આપણાં સંતાનોને આપણી જરૂર હોય છે, ત્યારે તેને હુંફ, પ્રેમ, પ્રેરણા અને વાત્સલ્ય આપીએ. બેસ્ટ પેરેંટીંગ માટે આટલી બાબતો ખૂબ જ મહત્વની છે.

તો ચાલો સાથે મળીને બાળકોનો ઉછેર કરીએ.

3 COMMENTS

  1. જે લોકો ખોટુ કરી રહયા છે ઈ સુધરી જાવ ખોટા વ્યસનો રવાડે ચડી ગયા હોય તો પાછા વળો ધન્યવાદ બહેન

Comments are closed.