આહલાદક ગીર,અદ્ભૂત ગીર,અવર્ણનીય ગીર,અલૌકિક ગીર,અવિસ્મરણીય ગીર,અનોખું ગીર…


આહલાદક ગીર,અદ્ભૂત ગીર,અવર્ણનીય ગીર,અલૌકિક ગીર,અવિસ્મરણીય ગીર,અનોખું ગીર…

આહલાદક ગીર,
અદ્ભૂત ગીર,
અવર્ણનીય ગીર,
અલૌકિક ગીર,
અવિસ્મરણીય ગીર,
અનોખું ગીર…

ગીરના લોકો સાથેની અમુક ક્ષણોને કાયમીને માટે સચવાતો સંવાદ.

– અંકિતા મુલાણી “રિચ થીંકર”©

12 COMMENTS

  1. सिंग साथे म्हारा दादो जी भड़िया हता घुटी दबाई जरे दादा जी ने छोड़ ने भागी गयो स्वास ने आवै जर कमज़ोर पड़ी जाए

Comments are closed.