આ એન્જિનિયર કેમ સાવ આવું કામ કરતો હશે? #motivation #reels #suggestion #father #sanskar #workout

આ એન્જિનિયર કેમ સાવ આવું કામ કરતો હશે? #motivation #reels #suggestion #father #sanskar #workout

2 COMMENTS

  1. Dhanyvad chhe ae rahulbhai patel ne aava matru pitru bhakt balko aaje pan diniya ma chhe aethi uajlu aa jagat chhe ne tara jevi prerak vato sambhline Aanand thayo thanks 👍 jay swaminarayan ankita mari ben

Comments are closed.