આ છે ગુરુપૂર્ણિમાનું રહસ્ય / ગુરુપૂર્ણિમા


આ છે ગુરુપૂર્ણિમાનું રહસ્ય / ગુરુપૂર્ણિમા

મારા માતા પિતા તરફથી મળેલા શ્રેષ્ઠ જીવનને સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવવા મારા જીવનમાં પથદર્શક સ્વરૂપા મારા દરેક ગુરુજનોને વંદન.

મારા જીવનના શ્રેષ્ઠ બે ગુરુ,
મારી વહાલી બંને દીકરીઓ.

#motivationaltalkbyankitamulani #ankitanivato #celebration #GuruPurnima #surat #inspire #teachers #parents #experience #God

5 COMMENTS

  1. મસ્ત વીડિયો છે તમારા , તમે કયા પુસ્તકો વાચો છો ,કે આટલું મસ્ત જ્ઞાન મેળવ્યું

Comments are closed.