આ પટેલની દીકરી ને શું કીધું રાજભા એ | Rajbha Gadhvi | Jadav Gadhvi Loksahitya


આ પટેલની દીકરી ને શું કીધું રાજભા એ | Rajbha Gadhvi | Jadav Gadhvi Loksahitya

આ પટેલની દીકરી ને શું કીધું રાજભા એ | Rajbha Gadhvi | Jadav Gadhvi Loksahitya

Title : આ પટેલની દીકરી ને શું કીધું રાજભા એ
Artist : Rajbha Gadhvi
Copyright : Studio Bansidhar Una

📽️પૂરો વિડિઓ જરૂર સાંભળજો…

#rajbha_gadhvi
#gaman_santhal
#mamta_soni
#kamokothariya
#kamo_rajula
#kirtidangadhvi
#kirtidan_gadhvi_with_kamo

👉આવા જ અવનવા વીડિયો જોવા માટે આપણી ચેનલ ને SUBSCRIBE કરો અને તેની બાજુમાં દર્શાવેલ ઘંટડી🔔 દબાવી દો, જેથી અમે જેવા વિડીયો મૂકીએ તેવી તરત જ તમને જાણ થાય…

3 COMMENTS

Comments are closed.