આ ફરીયાદ કોને કરવી? #motivation #ankitanivato #inspire #inspiration #fbreels #reels #shorts


આ ફરીયાદ કોને કરવી? #motivation #ankitanivato #inspire #inspiration #fbreels #reels #shorts

1 COMMENT

  1. Sachi vat chhe vastu kharab nikle to aapne hath dhoi ne pachhal padi jaiae aapna santan ma aetlu dhyan nathi aapta bhetar rheshe ke aapne aapna balko nu dhyan vishesh rakhiye verry good 👍🙏🙏🙏 ankita jay swaminarayan mari ben

Comments are closed.