આ માડીની વાત સાંભળી તમે રોઈ પડશો | Dr.Ankita Mulani |પહેલીવાર આ પ્રસંગ કીધો | Jadav Gadhvi


આ માડીની વાત સાંભળી તમે રોઈ પડશો | Dr.Ankita Mulani |પહેલીવાર આ પ્રસંગ કીધો | Jadav Gadhvi

આ માડીની વાત સાંભળી તમે રોઈ પડશો | Dr.Ankita Mulani |પહેલીવાર આ પ્રસંગ કીધો | Jadav Gadhvi

Title : આ માડીની વાત સાંભળી તમે રોઈ પડશો
Artist : Dr.Ankita Mulani
Copyright : Studio Bansidhar Una

📽️પૂરો વિડિઓ જરૂર સાંભળજો…

#rajbha_gadhvi
#gaman_santhal
#mamta_soni
#kamokothariya
#kamo_rajula
#kirtidangadhvi
#kirtidan_gadhvi_with_kamo

👉આવા જ અવનવા વીડિયો જોવા માટે આપણી ચેનલ ને SUBSCRIBE કરો અને તેની બાજુમાં દર્શાવેલ ઘંટડી🔔 દબાવી દો, જેથી અમે જેવા વિડીયો મૂકીએ તેવી તરત જ તમને જાણ થાય…