ઈતિહાસનાં અંજવાળા – ૭સિંહ અને માણસની મિત્રતાનો અદ્ભૂત પ્રસંગ.- અંકિતા મુલાણી "રિચ થીંકર"

ઈતિહાસનાં અંજવાળા – ૭સિંહ અને માણસની મિત્રતાનો અદ્ભૂત પ્રસંગ.- અંકિતા મુલાણી "રિચ થીંકર"

https://www.youtubepp.com/watch?v=Kz-e-X6L1dk

16 COMMENTS

  1. પ્રાથમિક શાળા માં પાઠ ભણેલા, પરતું આજે તો આપશ્રીએ તાદ્રસ ચિત્ર રજૂ કર્યું કે વર્ગ માં ભણતા હોય

  2. ખૂબ ખૂબ ખૂબ સરસ માહિતી બેન.. શું ઇતિહાસ છે.. ધન્ય છે એ ઘરા ને એ માનવીઓ ને….

  3. ખુબ જ સરસ બેન બા આપના વિડીયો ખુબ જ સરસ છે પણ હુ પણ તમારી જેમ એક વકતા છુ અને હા બેન મારા મો. નંબર હુ મારા વિડીયો મા આપુ છુ એટલે બધાજ મારા ચાહકો મને કોલ કરે છે અને હા ખાસ જણાવવા નુ કે નાના માણસો ખુબ હેરાન છે આ ના વિસે થોડુક બોલો તો સારુ મારો એક ટોપિક અત્યારે ઘણો વાયરલ છે મારા ફેસબુક પેજ પર jp meghani નામ નુ મારુ પેજ છે ખેડુતો અને નાના માણસો ને ધ્યાન મા લય ને થોડુક બોલો બેનબા

Comments are closed.