ઈતિહાસના અંજવાળા – ૫ પટેલની દીકરીની ખુમારીથી ખૂંખાર બહારવટિયાનું હૃદય પરિવર્તન કરતો એક અદ્ભૂત પ્રસંગ


ઈતિહાસના અંજવાળા – ૫ પટેલની દીકરીની ખુમારીથી ખૂંખાર બહારવટિયાનું હૃદય પરિવર્તન કરતો એક અદ્ભૂત પ્રસંગ

11 COMMENTS

  1. ખરેખર તમારી વાર્તા સંસ્કાર ભરેલી હોય છે તમારી સ્પીચ પણ સાંભળવી ગમે છે

  2. ખુબ સરસ પટેલ ની દિકરી ની વાત કીધી બેન અત્યાર ની દિકરી ઓ ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ રહે તેવા વિડીયો બનાવીને રજુ કરશો.

  3. સૌરાષ્ટ્ર ની ખુમારી ની તો વાત જ શી કરવી.
    સિંહો ની ભૂમિ છે સૌરાષ્ટ્ર. આ ખુમારી સામે
    બીજા કોઈ ટકી ના શકે.

Comments are closed.