એક વાંચકનું દસ વર્ષથી ખોરવાયેલું લગ્નજીવન આ વાર્તા થકી બંધાયું છે.

એક વાંચકનું દસ વર્ષથી ખોરવાયેલું લગ્નજીવન આ વાર્તા થકી બંધાયું છે.

8 COMMENTS

  1. બેન ભણેલા હોય તો કદાચ સમજી શકે પણ એ ભણેલી નથી.શું કરવું લગતે જવા નથી દેતી.ખૂબ જ ક્રોધિત અને સંવેદનશીલ છે, ખૂબ જટિલ સ્વભાવ ની છે એ. એક તરફી સમાયોજન ક્યાં સુધી જાળવવું. એક સમયે એવો સાથ આપે છે કે જાણે દુનિયા ભલે એક બાજુ તો બીજી પલ માં એ દુનિયામાં અને હું સામે.

  2. અરે રે બેની આપનનુ પણ હૃદય ભરાયેલું હોય એવું લાગે છે .બેની સાંભળતા સાંભળતા આંખે આંસુડા ની ધાર રોકાતી નથી.. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન બેની આપને નતમસ્તક વંદન🙏🙏

Comments are closed.