તમારામાં ખામી હોય કે ખૂબી સર્જન સર્વશ્રેષ્ઠ કરી શકાય. #motivation #ankitanivato #viral #ytshorts


તમારામાં ખામી હોય કે ખૂબી સર્જન સર્વશ્રેષ્ઠ કરી શકાય. #motivation #ankitanivato #viral #ytshorts

આવા પ્રેરણાત્મક વિડિઓ જોવા આપ મારા ફેસબૂક સાથે જોડાઈ શકો છો. લિંક —

6 COMMENTS

  1. Saras mari ben aej to aapne khudne khyal nathi hoto ke aapni andar khami shu chhe ne khubi shu chhe jo khyal hoy to bija ne khub uapyogi thai shakiye baki darek vyakti ma kai ne kai to gun hoyj chhe aapne ishvar nu srjan chhiye to ishvrar koi ne pan nguna n banave gun jova mate aapni pase drashti joiae jevi rite yudhishthir ne badha gunij dekhay chhe ne duryodhan ne badha ma kai ne kai avgun dekhai te rite jevi drashti tevi aapne srushti dekhay khub saras prerak vato kre chhe mari ben anku thanks for jay swaminarayan ankita

Comments are closed.