દીકરીએ બાપનું લેણું ભર્યું || પૂરો વિડીયો માટે લિંક જુઓ description માં ||Dr Ankita Mulani


દીકરીએ બાપનું લેણું ભર્યું || પૂરો વિડીયો માટે લિંક જુઓ description માં ||Dr Ankita Mulani

દીકરીએ બાપનું લેણું ભર્યું || Dr Ankita Mulani

#દીકરી
#બાપ
#અંકિતામુલાની
#કિર્તીદાનગઢવી
kirtidan gadhvi official channel
kirtidan gadhvi official
kirtidan gadhvi
kirtidan gadhvi garba
gujarati song
gujarati song dj
રાકેશ બારોટ ના ગીત
રાકેશ બારોટ ના ગીત 2023
રાકેશ બારોટ ના ગીત 2023 dj remix
jignesh kaviraj
jignesh kaviraj new song
kinjal dave
kinjal dave new song
kinjal dave new song 2023
mayabhai ahir new dayro
mayabhai ahir new dayro 2023
devayat khavad new dayro
devayat khavad new dayro 2023
devayat khavad shivaji nu halardu
kajal maheriya new song
kajal maheriya live program
gemar khakhdi
gemar khakhdi regadi
gita rabari new song
gita rabari new song 2023
kirtidan kamo bhupendra patel
gujarati viral song
rajbha gadhvi viral video
kirtidan gadhvi viral video
kamo kirtidan gadhvi dayro viral video

#Kirtidangadhvi
#kirtidangadhviofficial
#kirtidan
#Kirtidandayro
#kirtidangadhvilokdayro
#કિર્તીદાનગઢવી
#કિર્તીદાનગઢવીડાયરો
#કિર્તીદાનગઢવીલોકડાયરો
#કિર્તીદાન
#ડાકોર
#કિર્તીદાનગઢવી
#રાકેશબારોટ
#જીગ્નેશ_કવિરાજ
#ગમન_સાંથલ_રમેલ
#કિંજલ_દવે
#ગીતાબેનરબારી
#ગુજરાતીભજન
#ગુજરાતીસોંગ
#જયશ્રીકૃષ્ણ
#ગોવાળિયો
#રણછોડ
#મોરલીવાળો
#gamansathal
#gamsnbhuvaji
#kamanimoj
#kirtidannokamo
#kamokothariyo
#jigneshbarot
#jigneshkaviraj
#jigneshkavirajnewsong
#jigneshkavirajandkirtidangadhvi
#Rakeshbarot
#rakeshbarotnewsong
#saurashtranirasdhar
#mayabhaiahir
#devayatkhavad
#Dadbha
#manirajbarot
#rajalbarot
#કમો
#કમાનીમોજ
#ગુજરતીગીતો
#ગુજરાતીસોન્ગ
#ગુજરાતનીરસધારા
#કચ્છ
#kinjaldavesong
#gitarabari
#vijaysuvala
#manurabari
#vanitapatel
#Umeshparmar
#hakabhagadhvi

Disclaimer –

Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

24 COMMENTS

  1. Yes, my wife was giving money to her father, her son and her brother, for 10 years, without my knowledge, in private, when I found out, it was too late, now her father does not call my wife, so my humble request to all I do, never make the same mistake as my wife, and you also take care of your money, and take care of one thing, in this day and age, the one you help, is a wound behind your back, so help the one who if needed,

  2. Ha bhare chhe mara kaki mara kaka a bhadhu vechi Mari yu lenu bhar va mate sasara nu Lenu bhar va mate mara kaka ye badhu vechi Mari yu 😮

  3. Kaun che amne magaj che ane hashe to kadach andar budhi nathi lagti, Dikri to Baap ni padchayo hoi che je kaam atyare dikra nathi karta a dikrio kare che tamari vicharshaile sudharo.

Comments are closed.