નેહલ ગઢવી થયા ગુસ્સે | Nehal Gadhvi | Jadav Gadhvi


નેહલ ગઢવી થયા ગુસ્સે | Nehal Gadhvi | Jadav Gadhvi

નેહલ ગઢવી થયા ગુસ્સે | Nehal Gadhvi | Jadav Gadhvi

Title : નેહલ ગઢવી થયા ગુસ્સે
Artist : Nehal Gadhvi
Copyright : Studio Bansidhar Una

📽️પૂરો વિડિઓ જરૂર સાંભળજો…

#nehal_gadhvi
#rajbha_gadhvi
#gaman_santhal
#mamta_soni
#kamokothariya
#kamo_rajula
#kirtidangadhvi
#kirtidan_gadhvi_with_kamo

👉આવા જ અવનવા વીડિયો જોવા માટે આપણી ચેનલ ને SUBSCRIBE કરો અને તેની બાજુમાં દર્શાવેલ ઘંટડી🔔 દબાવી દો, જેથી અમે જેવા વિડીયો મૂકીએ તેવી તરત જ તમને જાણ થાય…

15 COMMENTS

  1. બહેન હું એમ કહું છું કે એક દિકરો આર્મી મા જાય છે અને બે દીકરા વારા આર્મી મા નથી મોકલતા

  2. માથું તિલક વગરનું, ઘર શસ્ત્ર વગરનું
    મન શ્રદ્ધા વગરનું,
    જીભ મંત્ર વગરની, શિક્ષણ ધર્મવગરનું.
    આ પાંચ કારણોને લીધે હિંન્દુ ભાંગી રહ્યો છે.
    ⚔️🚩वंदेमातरम् 🚩⚔️

Comments are closed.