પટેલ સમાજ ફંકશન – મુંબઈ #life #reels #motivation #baby #boy


પટેલ સમાજ ફંકશન – મુંબઈ #life #reels #motivation #baby #boy

1 COMMENT

  1. Sachi vat chhe ankita tari dikri to bhagyshali ghare hoy ket ketlay puny karya tyare bhagvan dikri ni mata banave chhe mare pan aek dikro ne aek dikri chhe pan hu banne ma bhed nathi rakhati loko to bolya kare ankita mare taru varsdar pustak joiye chhe ae kyathi malshe mane vachavano khubj shokh chhe jay swaminarayan ankita

Comments are closed.