બાલ્યાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા બંને સરખી છે…..A+#motivationaltalkbyankitamulani #ankitaniadalat


બાલ્યાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા બંને સરખી છે…..A+#motivationaltalkbyankitamulani #ankitaniadalat

1 COMMENT

  1. સાચી વાત છે બેન..પહેલાતો હું કહીશ કે આપનો અવાજ ખૂબજ સરસ મધુર છે..પહેલો વીડિયો મેં તમારો દીકરા દીકરી ના સગાઈનો વિષેનો વીડિયો જોયો ખુબ સરસ લાગ્યો ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગના દીકરા ઓને સગપણ ખૂબ જ તકલીફ પડે છે..આપને વંદન બેન..જય અંબે 🙏

Comments are closed.