માતા પિતા માટે કહી દીધી ખૂબ મોટી વાત || Ankita Mulani || #learning #motivation #viral #inspiration


માતા પિતા માટે કહી દીધી ખૂબ મોટી વાત || Ankita Mulani || #learning #motivation #viral #inspiration

3 COMMENTS

  1. જય શ્રી કૃષ્ણ Like સાથે.
    ખુબ ખુબ જ સુંદર સમજણ ભરેલી જીવન ઉપયોગી વાતો.❤❤… આ મારું આ મારું ત્યાં મહાભારત ને આ તારું આ તારું ત્યાં રામાયણ છે.ખુબ જ સુંદર વડીલો માટે આંબાના વૃક્ષનું ઉદાહરણ. ધન્યવાદ આવજો જય દ્વારકાધીશ બેન.
    કૃષ્ણં વંદે જગદગુરૂમ…

Comments are closed.