માતૃપુજન વિશેષ – આંખોમાં લાગણી વહી પડે તેવી વાર્તાઓ|| અંકિતા મુલાણી || #motivation #viral #maa#love


માતૃપુજન વિશેષ – આંખોમાં લાગણી વહી પડે તેવી વાર્તાઓ|| અંકિતા મુલાણી || #motivation #viral #maa#love

4 COMMENTS

  1. સૂકામાં સુવાડી ભીને પોઢે પોતે..
    મહા હેતવાળી દયાળી જ મા તું. ❤❤…માતૃદેવો ભવ.
    ખુબ ખુબ જ સુંદર મા જનેતાની
    વાતું. ધન્યવાદ આવજો જય દ્વારકાધીશ બેન.
    કૃષ્ણં વંદે જગદગુરૂમ..

Comments are closed.