રાજસ્થાનના એક ખુમારીભર્યા સૌંઢા રાજપૂતની વાત.ઈતિહાસના અંજવાળા – ૯ #રાજપૂત #ઈતિહાસનાઅંજવાળા #itihas


રાજસ્થાનના એક ખુમારીભર્યા સૌંઢા રાજપૂતની વાત.ઈતિહાસના અંજવાળા – ૯ #રાજપૂત #ઈતિહાસનાઅંજવાળા #itihas

9 COMMENTS

  1. અંકિતાબેન તમારી વાતો હર્દય ને સ્પર્શી જાય છે. હું રાજસ્થાન અજમેર થી છું, પણ તમારા વિચારો નાં વિડિયો જોયા સિવાય રહેવાતું નથી. આજના બાળકો ને તમારા જેવા જ શિક્ષકો ની જરૂર છે.

  2. બેન આપ જે સુતેલી સંસ્કૃતિ જગાડો છો. એ જોઈ આનંદ થયો અને આપ ની જે આ ઈતિહાસના અંજવાળા સત્યકથા સાંભળવા ની આપના મુખે થી બહુ આનંદદાયક હોય છે.
    આભાર બેન😊

Comments are closed.