સંખ્યા મહત્વની નથી. #fbreels #ankitanivato #inspire #reels #inspiration #motivation


સંખ્યા મહત્વની નથી. #fbreels #ankitanivato #inspire #reels #inspiration #motivation

2 COMMENTS

  1. એકદમ સાચી વાત છે મેમ, ખુબજ સરસ સ્ટોરી હતી,આવી સ્ટોરી મૂકતા રેજો😇🙏

  2. Sachi vat chhe shaky hoy tetlo praytn karay anek mathi aekad be jiv bachi jay aapni mahenat safl thay baki to hari ni hatha ni vat chhe aapne to nimit matra chhiae shubh bhavna mahtvni chhe sankhya nahi khub saras prerak vato kre chhe mari ben jay swaminarayan ankita thanks 👍🙏🙏🙏

Comments are closed.