સંબંધથી ભાઈ ના બની જવાય, ભાઈ બનવા માટે હિંમત જોઈએ. #family #realstory #viral #shorts #donation


સંબંધથી ભાઈ ના બની જવાય, ભાઈ બનવા માટે હિંમત જોઈએ. #family #realstory #viral #shorts #donation

1 COMMENT

  1. આ તો એવું થઇ ગયું કે આખું ગામ જમાડયું પણ ઘરના ભાણેજ ભૂખ્યા રહી ગયા તો પછી ક્યાંથી મળે ભગવાન 🙏જય શ્રી કૃષ્ણ

Comments are closed.