હિતેન કુમારે કહ્યું , "આવી વાર્તાઓ જૂજ લખાઈ છે". #life #motivation #realstory


હિતેન કુમારે કહ્યું , "આવી વાર્તાઓ જૂજ લખાઈ છે". #life #motivation #realstory

6 COMMENTS

  1. વાહ, અંકિતાબેન ખૂજ સરસ વાર્તા લખી છે. અને હિતેન કુમારે વાંચન પણ એવું સરસ રીતે કર્યુ કે નજર સામે ચિત્ર ખડુ થઇ ગયું. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 🌹💐💐🌹💐

Comments are closed.